دکتر حسین قناعتی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر اکبر فتوحی معاون، تحقیقات و فناوری این دانشگاه و دکتر بیگ محمدی ، رئیس دانشکده پزشکی از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.
  • موضوع : اخبار
دکتر حسین قناعتی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر علیرضا دلاوری را به عنوان رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد این دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات دکتر رضا ملک زاده،​ رئیس پیشین قدردانی کرد.
  • موضوع : اخبار
دانشمندان در یک مطالعه جدید بین المللی اعلام کردند: هیچ امضای ژنتیکی که توضیح دهنده علت تنوع وسیع بروز سرطان مری در جهان باشد، مشاهده نشد.
نتایج یک مطالعه ملی نشان می دهد 15 درصد ایرانی ها، مبتلا به دیابت و 25 درصد در مرحله پیش دیابت هستند و استان یزد در راس شیوع دیابت در مناطق مختلف کشور قرار دارد
  • موضوع : اخبار
یافته های متاآنالیز بزرگترین مطالعات کارآزمایی بالینی « تاثیر داروی ترکیبی پلی پیل، با یا بدون آسپرین در پیشگیری اولیه از حوادث عمده قلبی عروقی» بر فواید قابل توجه آسپرین ترکیب یافته در این دارو و جدی نبودن عوارض آن، مهر تایید زد.
  • موضوع : اخبار
مارس 2021 از سوی انجمن های علمی معتبر گوارش در جهان، ماه «آگاهی از سرطان روده بزرگ» نامیده شده است
  • موضوع : اخبار
  • موضوع : تحقیقات
مجله نیوانگلند، نتایج مطالعه جدید یک تیم تحقیقاتی در اثبات تاثیر داروی «پلی پیل و آسپرین» بر کاهش 31 درصدی حوادث عمده قلبی عروقی را منتشر کرد.
  • موضوع : اخبار
، «سرطان زایی مصرف تریاک» در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی مورد تایید و تصویب قرار گرفت
  • موضوع : اخبار
نتایج یک مطالعه آینده نگر مبتنی بر جمعیت که توسط محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده نشان داد: مصرف تریاک خطر مرگ زودرس در بیماران دیابتیک را 30 درصد افزایش می دهد.
  • موضوع : اخبار