گروه پژوهشی بیماری های التهابی روده

دکتر همایون واحدی               دکتر رضا ملک زاده         دکتر سیاوش ناصری مقدم

دکتر امیررضا رادمرد      دکتر علیرضا سیما      دکتر آناهیتا صادقی

 دکتر سودابه اعلاتاب      دکتر محمد مسعود ملک زاده        دکتر فاطمه ملک زاده

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی