گروه پژوهشی آشالازی

 دکتر جواد میکائیلی  ،   دکتر قدرت الله منتظری    ، دکتر حسین اصل سلیمانی   ، دکتر محمد یعقوبی    ،     دکتر محمد امانی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی