در حال حاضر مرکز تحقیقات درمان های سلولی در بیماری های گوارش، دارای سه گروه پژوهشی است:

1. گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی:

این گروه پژوهشی اولین گروه تکوین‌یافته در مرکز تحقیقات درمان های سلولی است که سابقه فعالیت های پژوهشی آن به پیش از شکل گیری عنوان مرکز تحقیقات باز می گردد. با توجه به اینکه استفاده از سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماریهای گوارشی در چند دهه اخیر مورد توجه بوده است. از ابتدای تاسیس، این گروه پژوهشی فعالیت های خود را در راستای توسعه دانش سلولهای بنیادی و بویژه سلولهای بنیادی مزانشیمی و اثرات ترمیمی آنها در درمان بیماریها متمرکز کرده  و در این زمینه طرحهای تحقیقاتی متعددی را در داخل و خارج از پژوهشکده به تصویب رسانیده است. از جمله فعالیتهای مهم این گروه پژوهشی ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام انواع سلول درمانی از جمله ایجاد فضاها و امکانات آزمایشگاهی مختلف (تاسیس کلین روم استاندارد سلول درمانی و نیز تاسیس آزمایشگاه حیوانات کوچک جهت مطالعات بالینی و پیش یالینی) و تدوین پروتکلهای سلول درمانی مطابق با استانداردهای GMP بوده است که زمینه را برای گسترش فعالیت های پژوهشکده در حوزه درمانهای سلولی فراهم کرده است.

2.  گروه پژوهشی ایمونوتراپی سرطان:

همگام با پیشرفت های روزافزون درمانهای مبتنی بر سیستم ایمنی در مجامع علمی جهان،  گروه ایمونوتراپی سرطان با هدف ایجاد دانش و توسعه فناوری های نوین مبتنی بر توانمندسازی سیستم ایمنی در درمان سرطان و بیماریهای گوارشی در سال ۱۳۹۴ در پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد راه اندازی شد. با توجه به بروز بالای سرطانهای گوارشی در کشور و عوارض شدید درمانهای مهاجم در سیستم گوارشی، گروه پژوهشی ایمونوتراپی سرطان بر آن است تا با تکیه بر زیرساختهای موجود در پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد، دستیابی به آخرین و موثرترین روشهای غیرتهاجمی درمان سرطان از جمله تکنولوژی CAR T Cell Therapy و نیز  Killer Cell Therapy را در کشور  میسر سازد. علیرغم نوپا بودن این گروه پژوهشی در کشور، برخی از اقدامات این مرکز منجر به تصویب اولین کارآزمایی های سلول درمانی با استفاده از سلول های سیستم ایمنی در کشور شده است. بعلاوه راه اندازی اولین آزمایشگاه نگهداری حیوانات آزمایشگاهی فاقد سیستم ایمنی و اولین مرکز تولید و تخلیص وکتورهای ویروسی در کشور از سایر دست آوردهای این مرکز است.


3.    گروه پژوهشی پزشکی شخص-محور:


پزشکی شخص-محور می کوشد تا با استفاده از فناوری های آزمایشگاهی پیشرفته ، روشهای درمانی رایج را با پروفایل ژنتیکی فرد مطابقت دهد، به گونه ای که بتوان به بهترین روش درمانی برای هر فرد بدون نیاز به آزمون و خطا و درمانهای غیر ضروری دست یافت. گروه پژوهشی پزشکی شخص-محور با هدف گردهمایی محققان و متخصصان مختلف علوم پایه از علوم ژنتیک، بیوانغورماتیک، داروسازی و علوم بالینی شکل گرفته است تا با دستیابی به فناوری های آزمایشگاهی مورد نیاز،  متخصصان گوارش را در جهت دستیابی به درمانهای مناسب هر شخص یاری رساند.

 این مرکز اخیرا اقدام به راه اندازی یکی از مهمترین و تاثیرگذاران دانش های فنی دانش پزشکی شخص-محور تحت عنوان مدلهای موشی PDX کرده است که برای اولین بار در کشور در حال اجراست. دانش فوق با ایجاد تومورهای بیماران در موشهای فاقد سیستم ایمنی تحت عنوان ”آواتار“ این امکان را فراهم می آورد که روشهای درمانی موجود بر روی تومور هر بیمار به طور جداگانه تست شده و بهترین رژیم درمانی برای هر فرد به صورت آزمایشگاهی معرفی گردد.

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی