یکی از خدمات مهم درمانی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، ارائه خدمات پیشرفته  تشخیصی و درمانی و همچنین آموزش پیشرفته  دارندگان فوق تخصص گوارش و کبد در موضوع سنگهای مجاری صفراوی ، سرطانهای لوزالمعده و مجرای صفراوی است. ارائه خدمات تشخیصی با اندوسونوگرافی و ERCP درمانی از مهمترین این خدمات است.

 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی