دکتر فرین کمانگر

رتبه علمی:  استاد دانشگاه «مورگان» آمریکا

تخصص:  اپیدمیولوژی سرطان

ایمیل: farin.kamangar@morgan.edu

 

 

 

 

 

دکتر سیامک بهرام

رتبه علمی:  استاد دانشگاه «استراسبورگ» فرانسه

تخصص:  ایمونولوژی

ایمیل: siamak@unistra.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فراز بیشه سری

رتبه علمی: استادیار دانشگاه  «راش» آمریکا

تخصص:  فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: faraz_bishehsari@rush.edu

 

 

 

 

 

 

دکتر محبوبه مهدوی نیا

رتبه علمی: استادیار دانشگاه «راش» آمریکا

تخصص:  آلرژی و ایمونولوژی

ایمیل: mahboobeh_mahdavinia@rush.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر آرش اعتمادی

رتبه علمی: دانشیار و پژوهشگر موسسه ملی سرطان آمریکا ( NCI )

تخصص:  اپیدمیولوژی

ایمیل: aetemadi@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

دکتر فرهاد اسلامی

رتبه علمی: دبیر انجمن سرطان آمریکا ( American Cancer Society)

تخصص:  اپیدمیولوژی

ایمیل: islamif@fellows.iarc.fr

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد رضا اکبری

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه «تورنتو» کانادا

تخصص:  ژنتیک انسانی

ایمیل: mohammad.akbari@utoronto.ca

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد یعقوبی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه «مک مستر» کانادا

تخصص: اپیدمیولوژی

ایمیل: m_yaghoobi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

دکتر لیلی اسلامی

رتبه علمی: هیات علمی وابسته پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: laylieslami@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عبدالصمد  غراوی

رتبه علمی: هیات علمی وابسته پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص  گوارش و کبد

ایمیل: drgaravi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

دکتر آرش نیک منش

رتبه علمی: هیات علمی وابسته پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد علوم پزشکی تهران

تخصص: آسیب شناسی

ایمیل: arashnikmanesh@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امیر رضا رادمرد

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص:  رادیولوژی

 ایمیل:  amir.radmard@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مجید سروری

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: متخصص داخلی

ایمیل: msorurip@gmail.com

 

 

 

 

مطالب مشابه