رییس پژوهشکده:

دکتر رضا ملک زاده

معاون پژوهشی:

دکتر شاهین مرآت

معاون آموزشی :

دکتر حسین پوستچی

  معاون اجرایی:

دکتر سید علیرضا سجادی

شورای پژوهش :

دکتر رضا ملک زاده، دکتر صادق مسرت، دکتر جواد میکائیلی، دکتر محمود دوستی، دکتر جعفر فره وش، دکتر مهدی صابری فیروزی، دکتر مرتضی خطیبیان، دکتر سیاوش ناصری مقدم، دکتر همایون واحدی، دکتر رضا انصاری، دکتر اکرم پورشمس، دکتر حسین پوستچی، دکتر فریده سیاوشی، دکتر مهدی محمد نژاد، دکتر علیرضا دلاوری، دکتر رسول ستوده منش

دبیرخانه شورای پژوهش:

دکتر سید علیرضا سجادی ، دکتر شادی کلاهدوزان

کمیته اخلاق در پژوهش:

دکتر رضا ملک زاده (رییس کمیته)، دکتر شاهین مرآت (دبیر کمیته)، آیت الله مصطفی محقق داماد (روحانی) ، فرید قدس گویا (حقوقدان)، دکتر احسان شمسی گوشکی (متخصص اخلاق پزشکی)، دکتر مریم شرف خواه، (متخصص آمار حیاتی) ، دکتر اکرم پورشمس (پژوهشگر) ، دکتر منوچهر نخجوانی (پژوهشگر) ، دکتر محمود اکبریان (پژوهشگر) ، دکتر محمد جهانی (پژوهشگر)، مهندس حمیدرضا هاشمی گلپایگانی (نماینده جامعه)

شورای پروپوزال:

 دکتر شاهین مرآت، دکتر اکرم پورشمس، دکتر سیاوش ناصری مقدم، دکتر حسین پوستچی، دکتر سید علیرضا سجادی، دکتر علیرضا دلاوری، دکتر شادی کلاهدوزان

مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی :

رییس مرکز: دکتر مرتضی خطیبیان

معاون مرکز: دکتر حسین پوستچی

مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد:

رییس مرکز: دکتر سیاوش ناصری مقدم

معاون مرکز: دکتر مهدی محمد نژاد

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش:

رییس مرکز: دکتر جواد میکائیلی

معاون مرکز : دکتر علیرضا دلاوری

مرکز تحقیقات درمان های سلولی در بیماری های گوارش:

رییس مرکز: دکتر احمد واسعی

معاون مرکز: دکتر ناصر احمد بیگی

گروه مطالعات بیماری های غیرواگیر:

دکتر صدف قاجاریه سپانلو

بیوبانک: دکتر حسین پوستچی

آزمایشگاه: دکتر حسین پوستچی

وب سایت و امور رسانه ای پژوهشکده: فرشته هاشمی

بانک اطلاعات : اکبر فیض ثانی

واحد کامپیوتر: میرزابیگی

مدیریت مالی: حسن نهری

دبیرخانه پژوهشکده: بنفشه معروفی

دبیرخانه آموزش:  آرمان رستمیان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی