مركز رشد يا انكوباتور، يكي از ابزارهاي رشد اقتصادي است كه به منظور حمايت از كارآفرينان تحصيل‌كرده تاسيس مي‌شود و با ارائه امكانات و تسهيلات عمومي، زمينه پا گرفتن شركت‌هاي دانش بنیان جدید را فراهم مي‌كند.

مراکز رشد دانشگاهی، با شناسایی نخبگان و  ایده های ناب و همچنین انجام حمایت های مادی و معنوی، یکی از بهترین فرصتها برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و  تجاری سازی محصولات فناورانه هستند و بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصله بهره مند خواهند شد.

 

معرفی مرکز رشد فناوری سلامت پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف گسترش واحدهای فناور، توسعه بیشتر کارآفرینی و تجاری سازی محصولات بویژه در حوزه علوم پزشکی در سال 1400 تأسیس شد و تحت حمایت فنی، علمی و اقتصادی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه پوشش و استقرار شرکت های فعال در زمینه های پزشکی، بهداشت و درمان، دارویی و... ، فعالیت می کند.


این مرکز فضای لازم برای استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف حوزه سلامت را با هدف کمک به ارتقای دانش فنی، توسعه فناوری های پیشرفته مرتبط با سلامت، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به جامعه و صنعت و ایجاد ارتباط منسجم بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاه و صنعت فراهم آورده است.


مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارایه خدمات حمایتى در زمینه ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته پزشکی و سلامت و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند.

این مرکز مأموریت دارد برای تحقق اهداف کشور در مسیر توسعه تجاری سازی فناوری سلامت، پرشتاب و برنامه ریزی شده زیر ساخت های مناسب را برای جذب، تأسیس و موفقیت هسته ها و شرکت های دانش بنیان فراهم کند.

 

اهداف و مأموریت های کلی مرکز

 •     بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری به منظور ایجاد فرصت های شغلی
 •     ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
 •     ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری
 •     بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 •     حمایت های علمی، مشاوره ای و تجهیزاتی از واحدهای مستقر در مرکز رشد
 •     تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
 •     ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی آنها
 •     نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد
 •     نظارت بر فعالیت های واحدهای فناور به منظور تحقق ایده محوری آنها

 

مزایای مرکز رشد سلامت

 •  فراهم بودن دفتر کار و زیرساختهای اداری لازم، و ارائه خدمات پشتیبانی علمی و مشاوره ای برای فعالیت شرکتها و مؤسسات
 •   بهره گیری و استفاده آسان از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی فنی- تخصصی در قالب واحدهای مستقر در محل مرکز و واحدهای آموزشی تحقیقاتی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط
 •    تسهیل در روند استفاده از بعضی تسهیلات، با توجه به روابط مرکز رشد با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی
 •    برخورداری از هم افزایی علمی و فنی، تبادل نظرات و همفکری در زمینه های گوناگون برای شرکت های حاضر در مرکز

 

مراحل پذیرش

مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد با انتخاب و حمایت از ایده ها و طرح هایی که مبتنی بر سطح قابل قبولی از دانش، فناوری و نوآوری است، شرایطی را مهیا سازد که صاحبان ایده در حوزه های پزشکی، پیراپزشکی و داروئی وارد بازار گردند و بازاریابی برای محصول تولید شده انجام شود. برقراری نظامی مدون و هدفمند در جهت تصمیم‌گیری‌ در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده/طرح/ محصول فناورانه/ خدمت فناورانه، از هدف های اصلی این مرکز می باشد.
مدارک و مستندات هر متقاضی، علاوه بر اینکه از جنبه های عمومی نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد، متناسب با زمینه فناوری پزشکی و پیراپزشکی، توسط اساتید و صاحبنظران همان زمینه، به صورت تخصصی بررسی می شود.

 

      معیارها و اولویت های اولیه پذیرش:

 •    داشتن ایده محورى
 •    نوآورى فناورانه
 •    داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى
 •    دارا بودن یک تیم داراى تخصص مرتبط با ایده محورى در گروه کارى

 

     معیار پذیرش، وجود ایده محوری مشخص با قابلیت بازاریابی مناسب است و در ارزیابی هسته های تحقیقاتی ملاکهای ذیل مورد توجه قرار

     می گیرد:

 •     توجیه و توسعه اقتصادی ایده
 •     امکان پذیری ایده و زمینه کاری پیش بینی شده
 •     مراحل برنامه کاری پیش بینی شده در دوره رشد مقدماتی
 •     توانمندی هسته از نظر تخصص و توان علمی و تناسب آن با ایده و موضوع کاری

 

     مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد:

 •   فرم تکمیل شده پذیرش در مرکز
 •  کپی کارت ملی
 •  کپی شناسنامه
 •  فایل عکس اسکن شده
 •  عقد قرارداد با مرکز رشد (پس از تصویب طرح)
 •  حضور صاحب یا صاحبان امضای مجاز جهت امضای قرارداد

 

آیین نامه ها و فرمهای همکاری:

 

آیین نامه استقرار واحدهای فناور

 

پیوست آیین نامه 

 

کاربرگ درخواست 

 

فرم برنامه کاری

 

قرارداد اقماری

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی