«مرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش» وابسته به پژوهشکده بيماري هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران ( Digestive Disease Research Center, Digestive Disease  (Research Institute, Tehran University of  Medical Sciences /DDRC، به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه بیماری های گوارشی در سال 1372 تاسیس یافت و در سال 1375 موفق به دریافت موافقت اصولي و قطعي  شد.

از زمان تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحقيقات گسترده اي بر روي مهمترین بیماری های گوارش شامل زخم هاي معده و اثني عشر، بيماري رفلاکس معده به مري، بيماري هاي التهابي روده، بيماري هاي عملکردي دستگاه گوارش از جمله روده تحريک پذير ، بيماري هاي سلياک (حساسيت به گلوتن يا پروتئين گندم و جو) و برخي بيماري هاي ديگر گوارشی انجام شده و اطلاعات ارزشمندي به دست آمده اند و امید می رود با ادامه اين پژوهش ها، دانش جامع تري از  بیماری های گوارشي در کشور داشته باشيم و بتوانيم علاوه بر ارائه خدمات و راهکارهاي بهتر به بیماران، در پيشبرد دانش بنيادي و عملي اين موضوعات سهيم باشيم.

هم اکنون 7 گروه پژوهشی : رفلاکس، سلیاک، آشالازی، هلیکوباکتر پیلوری، بیماری های التهابی روده، بیماری های عملکردی دستگاه گوارش  و تغذیه در حال فعالیت تحقیقاتی بر روی بیماری های شایع گوارشی در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش ، وابسته به پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران است

علاوه بر جنبه هاي خدماتي و علمي پژوهش هاي انجام شده در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش ، اين فعاليت ها همچنین به گسترش همکاري هاي بسيار موثر بين المللي و تربيت نيروي انساني جوان ، کارآزموده و دانشمند ، کمک شايانی کرده و انتظار می رود ادامه اين همکاري ها در رشد نيروي انساني خلاق ، شاداب و دانا که مهمترين سرمايه ملي کشور به شمار می روند، نقش بسيار موثرتري ایفا کند.

 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی