مهمترین بیماری های گوارش را زخم هاي معده و اثني عشر، بيماري رفلاکس معده به مري، بيماري هاي التهابي روده، بيماريهاي عملکردي دستگاه گوارش از جمله روده تحريک پذير و بيماريهاي سلياک (حساسيت به گلوتن يا پروتئين گندم و جو) تشکیل می دهند.

از زمان تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحقيقات گسترده اي بر روي همه اين بيماريها و برخي بيماريهاي ديگر گوارشی در سطح کشور انجام شده و اطلاعات ارزشمندي به دست آمده اند و با ادامه اين پژوهش ها جوانب ديگري از اين مشکلات  روشن خواهد شد . امید می رود که با نتايج آنها دانش جامع تري از وضعيت بيماري ها و بيماران گوارشي در کشور داشته باشيم و بتوانيم علاوه بر ارائه خدمات و راهکارهاي بهتر به مردم ایران، در پيشبرد دانش بنيادي و عملي اين موضوعات سهيم باشيم.

علاوه بر جنبه هاي خدماتي و علمي پژوهشهاي انجام شده در مرکز، اين فعاليت ها به گسترش همکاري هاي بسيار موثر بين المللي و تربيت نيروي انساني جوان ، کارآزموده و دانشمند ، کمک شايانی کرده و انتظار می رود ادامه اين همکاري ها در رشد نيروي انساني خلاق ، شاداب و دانا که مهمترين سرمايه ملي کشور به شمار می روند، نقش بسيار موثرتري داشته باشد.

 

 

 

مطالب مشابه