مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران / Liver and Pancreatobiliary Diseases Research Center, Digestive Diseases Research Institute, Tehran University of Medical Sciences  طی مدت فعالیت خود پژوهش های علمي متعدد و کاربردي درباره نحوه تشخيص و درمان موثرتر این بیمار ها انجام داده است که برخي از آنها براي اولين بار در سطح جهان صورت گرفته اند و با استنادات بالا مواجه شده اند.

نارسایي کبدي (سيروز) يکي از مهمترين علل بستري شدن بيماران در بخش هاي گوارش کشور است. سيروز کبدي بيماري است که در اغلب موارد قابل پيشگيري است . همچنين سنگ کيسه صفراوي و بویژه سنگ هاي مجرای صفراوي و بيماريهای لوزالمعده يکي از شايع ترين علل مراجعه بيماران به بخش اورژانس بيمارستان شريعتي و ساير بيمارستانهای کشور محسوب مي شود.

یکی از خدمات مهم درمانی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، ارائه خدمات پیشرفته  تشخیصی و درمانی و همچنین آموزش پیشرفته  دارندگان فوق تخصص گوارش و کبد در موضوع سنگهای مجاری صفراوی ، سرطانهای لوزالمعده و مجرای صفراوی است. ارائه خدمات تشخیصی با اندوسونوگرافی و ERCP درمانی از مهمترین این خدمات است.

 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی