شیوع بیماری بازگشت اسید و شیره معده به مری ( GERD / Gastro-Esophgeal Reflux Disease )، طی سالهای گذشته در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در کشور ما افزایش چشمگیری یافته است. در حال حاضر، شایعترین علت مراجعه به پزشکان عمومی، متخصصان بیماری های داخلی و فوق تخصص های گوارش به خاطر شکایتهای دستگاه گوارش فوقانی، بیماری های رفلاکس است؛ به طوری که در کلینیک های فوق تخصصی بیماری های گوارش، نزدیک به یک سوم بیماران مراجعه کننده، از این بیماری رنج می برند . همچنین بیش از 70 درصد  اندوسکوپی های گوارش فوقانی که هر روز در کشور انجام می شود به علت رفلاکس است. این بیماری، اگرچه بیماری خطرناکی نیست اما بسیار آزاردهنده است و کیفیت زندگی فرد مبتلا را می تواند به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی