نتایج یک مطالعه نشان می دهد روش درمانی ترکیبی تزریق توکسین بوتولینیوم و یک ماه بعد دیلاتاسیون با بالون، در افراد مقاوم به بالون دیلاتاسیون، نیاز به جراحی را کاهش می دهد

چکیده:


آشالازی بیماری اختلال حرکتی مری است که با تنگی دریچه انتهایی مری (LES) مشخص می شود. روش های درمانی مختلفی برای آن شناخته شده است از جمله دیلاتاسیون با بالون و تزریق توکسین بوتولینیوم. در این مطالعه 2 روش درمانی دیلاتاسیون با بالون و دیلاتاسیون با بالون یک ماه پس از تزریق توکسین بوتولینیوم مقایسه شده است.

نتایج مطالعه ای که حاصل رساله ی دکتر محمد غمخوار جهت اخذ درجه فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران است،  نشان می دهد که روش درمانی ترکیبی تزریق توکسین بوتولینیوم و یک ماه بعد دیلاتاسیون با بالون در افراد مقاوم به بالون دیلاتاسیون،  نیاز به جراحی را کاهش داده و در پیگیری میان مدت، اثرات درمانی مناسبی را نشان داده است

 

جلسه دفاع از رساله دکتر محمد غمخوار برای اخذ درجه فوق تخصص گوارش و کبد - پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران مرداد ماه 97

 

 

دکتر محمد غمخوار

 

دریافت اصل مطلب

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی