بیماری های التهابی روده

در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد ميلادي (همزمان با اوايل انقلاب اسلامي) مطالعات انجام شده در ايران مويد اين نکته بودند که بيماري التهابي روده (Inflammatory Bowel Disease )در کشورمان بسيار کمياب و حتي ناياب هستند. اما مطالعات بعدي که برخي از آنها در اين مرکز انجام شد، نشان داد که فراواني بيماري بخصوص بیماری کرون به سرعت رو به افزايش است.

اطلاع رساني به جامعه پزشکي در این باره بسيار مهم بود تا پزشکان نسبت به بيماري که مدت کوتاهي پیش از آن، با این بیماری برخورد نداشتند اما حال در معرض آن قرار مي گرفتند، اطلاعات بيشتري داشته باشند. با برگزاري سمينارها و ارائه نتايج تحقيقات در ايران، اين مهم به انجام رسيد و تداوم یافت. همچنين مطالعات متعددي در مورد سير بيماري و نحوه پاسخ به درمان و مراقبت از اين بيماران انجام گرفت که روشنگر جنبه هاي با اهميتي از اين بيماريها در ايران بود.

در حال حاضر مرکز تحقیقات بیماری های گوارش، اقدام به اجرای برنامه جامع ثبت بیماری التهاب روده و مبتلایان این بیماری در سراسر کشور کرده و اميد است که نتايج آن در برنامه ريزي براي مراقبت بهتر و موثرتر از بيماران  و کاستن از رنج آنها، تاثير بسزايي داشته باشد. همچنين پژوهشهاي گسترده ژنتيک با همکاري مراکز معتبر تحقيقاتي بين المللي در حال انجام است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی