فراخوان مرحله دوم اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1401 منتشر شد.

 

بر اساس دومین فراخوان منتشره، اولویت های پژوهشی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح ذیل است:

1. سرطان های گوارشی (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش های تشخیصی، روش های درمانی، مطالعات محصول محور)

2. بیماری های التهابی، عملکردی دستگاه گوارش (اپیدمیولوژی ، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش های تشخیصی، روش های درمانی، مطالعات محصول محور)

3. بیماری های مرتبط با جذب، هضم و دفع (اپیدمیولوژی، عوامل خطر، اساس مولکولی، بایومارکرها، روش های تشخیصی، روش های درمانی، مطالعات محصول محور)

4.  بیماری های التهابی و ویروسی کبد

5.  سرطان های کبد و پانکراس

6.  سندرم متابولیک و کبد چرب

7. مطالعات مبتنی بر داده ها و نمونه های جمع آوری شده در پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

8. مطالعات مبتنی بر نیازهای جامعه در زمینه بیماری های شایع گوارش و کبد کشور

مهلت ارسال پروپوزال ها جهت طرح در شورای پژوهشی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تا 30 آبان 1401 است.

پروپوزال های ارائه شده باید در سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ( https://research.tums.ac.ir ) ثبت شده باشند.

انتهای پیام

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی