دکتر اکرم پورشمس، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، طی حکمی از سوی دکتر شهریار نفیسی، رییس دانشکده پزشکی این دانشگاه، به ریاست بخش گوارش بیمارستان شریعتی منصوب شد.

به گزارش پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکم دکتر شهریار نفیسی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دکتر اکرم پورشمس آمده است: « بدون تردید بخشهای آموزشی، واحدهای پایه ای هستند که می توانند در ارتقای جنبه های مختلف آموزشی بالینی در دانشگاه نقش محوری را ایفا نمایند؛ لذا با عنایت به علاقه، تجربه و توانمندی های حضرت عالی و پیشنهاد رییس محترم بیمارستان، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رییس بخش گوارش منصوب می شوید. انتظار می رود با در نظر گرفتن ابعاد آموزشی و پژوهشی و جلب مشارکت اعضای محترم هیات علمی بیمارستان، زمینه های لازم برای ارتقای شاخص های علمی و نیز تحکیم مبانی اخلاقی و رفتار حرفه ای را فراهم آورید»

انتهای پیام

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی