دستورالعمل جامعه آمریکایی سرطان (American Cancer Society) تعریفی از شرایط افراد در معرض خطر متوسط سرطان کولورکتال ارائه کرده است

ارائه دهنده: دکتر حمیده سلیم زاده، متخصص آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

چکیده:

بر اساس دستورالعمل جامعه آمریکایی سرطان (American Cancer Society) در مورد غربالگری سرطان‌های کولون و رکتوم در سال 2018
 افراد در معرض خطر متوسط سرطان کولورکتال طبق تعریف، کسانی هستند که واجد هیچ کدام از شرایط زیر نباشند:


1.    سابقه فردی سرطان کولون یا پولیپ های آدنوماتوز کولون
2.    سابقه فردی بیماری های التهابی روده (کرون یا کولیت اولسراتیو)
3.    زمینه وراثتی قوی برای سرطان کولورکتال (سندروم پوليپوز ارثي (Familial Adenomatous Polyposis) و سندروم لینچ (Cancer Hereditary Non-polyposis Colorectal) در خانواده
4.    سابقه فردی پرتودرمانی در ناحیه شکم و لگن

 


طبق این دستورالعمل به کلیه مردان و زنان سن 75-50 ساله که در معرض خطر متوسط برای سرطان کولون هستند با قطعیت توصیه میشود که توسط یکی از روش‌های زیر برای غربالگری سرطان یا پولیپ روده بزرگ اقدام کنند:


•    تست خون مخفی در مدفوع یک نوبته با بررسی ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT) به صورت سالیانه

•    تست خون مخفی در مدفوع با روش تست گایاک با حساسیت بالا (gFOBT)   به صورت سالیانه

•    تست DNA مدفوع که خود تست ادغام یافته ای از مارکرهای DNA و تست ایمنوشیمیایی است بصورت هر سه سال یکبار: دسترسی به این روش بتازگی در آمریکا فراهم شده است.


توجه: در صورت مثبت شدن هر کدام از تست های مدفوع در مرحله بعد باید کولونوسکوپی انجام شود.

•    سیگموئیدوسکوپی انعطاف‌پذیر با فواصل 5 ساله

•    کولونوسکوپی با فواصل 10 ساله

•     سی‌تی کولونوگرافی (کولونوسکوپی مجازی) هر 5 سال یکبار (در صورت مشاهده ضایعه مشکوک در مرحله بعد باید کولونوسکوپی انجام شود)


در این دستورالعمل به دلیل افزایش بروز سرطان کولورکتال بویژه سرطان رکتوم در دهه های اخیر در جمعیت 49-40 ساله آمریکایی توصیه شده است که افراد در معرض خطر متوسط و همچنین قومیت های خاص (سیاه پوستان) در آمریکا از سنین 45 سالگی غربالگری را شروع کنند اگرچه برای اثبات قطعیت این توصیه هنوز به شواهد و  مطالعات بیشتری نیاز است.

 

دریافت اصل مطلب

 

 

مطالب مشابه