گروه پژوهشی بیماری های پانکراس و مجارای صفراوی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی خود تحقیقات متعددی انجام داده است که یکی از مهمترین این آنها، پیشگیری از پانکراتیت بعد از انجام ERCP است که دو مطالعه بزرگ و  مهم مداخله انجام یافته توسط این گروه پژوهشی، برای نخستین بار نشان داده که استفاده از شیاف «اندومتاسین » و قرص زیرزبانی «ایزوسورباید»  تا حد زیادی از پانکراتیت پیشگیری می کند و مقالات آن به عنوان یک رفرانس مهم در گایدلاین های درمانی مورد استناد قرار گرفته اند. همچنین انجام فیستولوتومی قبل از ERCP  موجب تسهیل در فرستادن کاتتر به درون مجاری صفراوی می شود.پژوهش های متعدد دیگری توسط این گروه انجام شده و همکاری های علمی بین المللی با محققان مراکز معتبر اندوسکوپی در آمریکا و انتشار مقالات بسیار مهم در معتبرترین مجلات علمی این رشته ، در فهرست مقالات منتشره از مطالعات این گروه پژوهشی کاملا مشهود است:

 

 

دکتر رضا ملک زاده، دکتر مرتضی خطیبیان، دکتر  مهدی محمدنژاد، دکتر علیرضا دلاوری، دکتر اکرم پورشمس

دکتر  رضا سعیدی،  دکتر رسول ستوده منش،  دکتر محمد باقری،   ،  دکتر امیر رضا رادمرد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی