گروه پژوهشی هپاتیت B، یکی از فعالترین گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی  است و طی 20 سال گذشته پژوهش های متعددی را در زمینه این بیماری به انجام رسانده است  یکی از مهمترین طرح های پژوهشی این گروه ، مطالعه کوهورت هپاتیت B است که از مطالعات زیرمجموعه مطالعه بزرگ کوهورت گلستان به شمار می رود و به صورت کارآزمایی بالینی پراگماتیک در حال انجام است.

مطالعات متعدد اپیدمیولوژیک ، مولکولی و همچنین درمان موثر این بیماری که حتی در مرحله سیروز کبدی قابل بهبودی است و همچنین مطالعه موثر بودن واکسیناسیون هپاتیت B در ایران از دستاوردهای مهم این گروه پژوهشی است.

 

 

 

اعضای گروه پژوهشی هپاتیت B : دکتر حسین پوستچی، دکتر  صابری فیروزی، دکتر ملک زاده، دکتر منتظری، دکتر اشرف محمدخانی و دو تن از دستیاران

 

پژوهشگران هپاتیت B در گلستان از راست: دکتر غراوی، دکتر ملک زاده، دکتر نوروزی، دکتر خوش نیا، دکتر  پوستچی، دکتر روشندل، دکتر اسلامی  و دکتر بشارت

 

ویزیت بیماران در کلینیک اترک توسط تیم پژوهشی هپاتیت B

 

 

گروه پژوهشی هپاتیت B :

 

 دکتر رضا ملک زاده،  دکتر قدرت الله منتظری، دکتر شاهین مرآت، دکتر حسین پوستچی، دکتر سیامک بهرام

دکتر غلامرضا روشندل ،  دکتر اشرف محمدخانی  ،  دکتر مسعود خوش نیا   ،   دکتر عبدالصمد غراوی  ،    دکتر لیلی اسلامی ،    دکتر الهام جعفری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی