دانشمندان در یک مطالعه جدید بین المللی اعلام کردند: هیچ امضای ژنتیکی که توضیح دهنده علت تنوع وسیع بروز سرطان مری در جهان باشد، مشاهده نشد.
محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با انجام مطالعه ای، برای ثابت کردند که پیشگیری دارویی از پانکراتیت حاد در اندوسکوپی « ERCP » احتمالا به تنهایی کافی است و نیازی به روش «استنت گذاری در مجرای لوزالمعده همراه با پیشگیری دارویی » در بیماران در معرض خطر نیست.
محققان ایرانی موفق به ارائه شواهد علمی قوی از تاثیر مصرف مستمر قرص ترکیبی پلی پیل در کاهش چشمگیر بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی شدند.
نشست یکصد تن از دانشمندان بین المللی از جمله محققانی از ایران که با همکاری در قالب پروژه تحقیقاتی بزرگ «MUTOGRAPHS» درصدد درک علل سرطان با رویکردهای جدید از طریق رمزگشایی گسترده امضاهای جهش های ژنتیکی هستند، 11 و 12 جولای 2019 با حضور معاون تحقیقات وزیر بهداشت در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان برگزار شد
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد شایعترین سرطانها در ایران را معرفی کرد