یافته های متاآنالیز بزرگترین مطالعات کارآزمایی بالینی « تاثیر داروی ترکیبی پلی پیل، با یا بدون آسپرین در پیشگیری اولیه از حوادث عمده قلبی عروقی» که با همکاری محققان ایرانی و بین المللی انجام و در مجله «لنست» منتشر شده، ضمن اثبات تاثیر چشمگیر این دارو در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی و مرگهای قلبی عروقی در افراد بدون سابقه این بیماری ها، بر فواید قابل توجه آسپرین ترکیب یافته در این دارو و جدی نبودن عوارض آن، مهر تایید زد.
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام افزایش 5.5 برابری شمار افراد چاق و دو برابر شدن شمار مرگهای زودرس ناشی از بیماری های مرتبط با چاقی در ایران طی سه دهه گذشته، روند پرخوری و بی تحرکی در کشور را نگران کننده خواند
نتایج مطالعه جدید پژوهشگران ایرانی که بر اساس آخرین داده های ملی ثبت سرطان مبتنی برکل جمعیت کشور( با پوشش صد در صدی) صورت گرفته، افزایش 43 درصدی موارد جدید بروز سرطانها در سال 2025 /1404 در مقایسه با دهه پیش از آن را پیش بینی کرده است.
مارس 2021 از سوی انجمن های علمی معتبر گوارش در جهان، ماه «آگاهی از سرطان روده بزرگ» نامیده شده است؛ این توجه جهانی، گویای چه واقعیتهایی از این بیماری است ؟ چرا آمارهای سازمان بهداشت جهانی موید نگرانی ها از روند افزایشی سرطان روده بزرگ در بسیاری از کشورها شده است؟
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سکته های قلبی و مغزی را خطرناکترین عارضه «کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن» ( NAFLD وNASH ) دانست و گفت: نزدیک به 80 درصد مبتلایان این بیماری، قبل از فوت بر اثر بیماری کبدی پیشرفته (سیروز جبران نشده) بر اثر سکته های قلبی و مغزی فوت می کنند.