آشالازی بیماری نادری است که موجب کاهش کیفیت زندگی مبتلایان می شود و در صورت عدم معالجه بموقع،  ممکن است منجر به عواقب وخیمی چون عفونتهای مکرر ریوی و حتی سرطان مری شود.

نخستین پژوهش های مهم و مورد استناد در مورد بیماری آشالازی در ایران توسط محققان مرکز تحقیقات بیماری های گوارش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران و به سرپرستی دکتر رضا ملک زاده انجام و منتشر شد.

هم اکنون گروه پژوهشی آشالازی وابسته به پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با مسوولیت دکتر ميکائيلي، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و از اعضای هیات علمی پژوهشکده و همکارانش، فعاليتهاي پژوهشي خود را در اين حوزه  متمرکز کرد ه اند.

در مجموع، طی دهه گذشته مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد این پژوهشکده ، تلاشهای مستمری را برای تشخیص و درمان بموقع بیماری آشالازی انجام داده است ؛ از جمله، با ایجاد سیستم ثبت بیماری آشالازی، ضمن شناسایی مبتلایان این بیماری نادر در کشور، تشکیل بانک اطلاعات و مراقبت 10 ساله جهت پیشگیری از تشدید بیماری و کمک به تکمیل فرایند درمان آنها، به تولید دانش در این زمینه و ارتقای سطح درمان آشالازی کمک کرده است.

همچنین تاکنون مقالات متعددی از مجموع پژوهش های مهم مرکز تحقیقات بیماری های گوارش در مجلات معتبر داخلی و بین المللی منتشر شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی