پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2937
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 4036
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5778
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2638
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2335
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2502
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2477
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3479
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 3251
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 3117
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2903
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 3259
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2873
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3749
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2714