پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2832
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 3918
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5685
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2560
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2274
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2439
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2423
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3418
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 3168
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 3025
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2838
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 3192
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2804
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3647
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2649