پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2446
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 3424
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5223
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2300
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2023
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2170
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2149
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3111
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 2860
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 2705
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2555
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 2893
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2549
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3219
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2308