پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2644
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 3658
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5476
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2431
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2146
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2310
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2279
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3259
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 3010
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 2877
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2689
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 3041
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2678
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3423
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2477