پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2736
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 3801
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5576
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2500
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2204
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2376
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2364
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3344
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 3090
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 2947
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2761
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 3115
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2737
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3530
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2557