پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2566
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 3588
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5401
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2384
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2110
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2262
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2235
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3211
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 2959
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 2825
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2649
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 2997
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2635
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3347
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2424