پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندروم روده تحریک پذیر ۱۳۹۲/۳/۲۶ ۱۸:۲۳ 2510
آشالازی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۳۰ 3507
هپاتیت اتوایمیون ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۹ 5330
سلولهای بنیادین ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۳ 2346
Pediat ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۲۱ 2064
پاتولوژی ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۷ 2214
پانکراتوبیلیاری ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۵ 2193
کولورکتال و سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۳/۱۰ ۱۲:۱۱ 3164
سرطان ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۱۱ 2912
سلیاک ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۱:۰۳ 2765
ریفلاکس ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۵۸ 2604
هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۷ 2942
هپاتیت B ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۴۴ 2592
هپاتیت C ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۹ 3284
بیماری التهابی روده ۱۳۹۰/۳/۹ ۲۰:۳۱ 2370