بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۷/۳۰ ۱۸:۲۴ 5680
سلیاک ۱۳۹۰/۵/۱۹ ۱۸:۱۳ 6639
بیماریهای التهابی روده ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 11226
هلیکوباکتر پیلوری ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 11983
آشالازی ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۸ 9170
گاستروازوفاژیال ریفلاکس ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۱ 7106