بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۷/۳۰ ۱۸:۲۴ 5432
سلیاک ۱۳۹۰/۵/۱۹ ۱۸:۱۳ 6466
بیماریهای التهابی روده ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 10963
هلیکوباکتر پیلوری ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 11686
آشالازی ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۸ 8960
گاستروازوفاژیال ریفلاکس ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۱ 6932