بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۷/۳۰ ۱۸:۲۴ 5874
سلیاک ۱۳۹۰/۵/۱۹ ۱۸:۱۳ 6749
بیماریهای التهابی روده ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 11454
هلیکوباکتر پیلوری ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 12203
آشالازی ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۸ 9327
گاستروازوفاژیال ریفلاکس ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۱ 7268