بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۷/۳۰ ۱۸:۲۴ 6303
سلیاک ۱۳۹۰/۵/۱۹ ۱۸:۱۳ 6992
بیماریهای التهابی روده ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 11973
هلیکوباکتر پیلوری ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 12608
آشالازی ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۸ 9631
گاستروازوفاژیال ریفلاکس ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۱ 7550