بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

عنوان تاریخ انتشار: مرتبه خوانده شده
سندرم روده تحریک پذیر ۱۳۹۰/۷/۳۰ ۱۸:۲۴ 6099
سلیاک ۱۳۹۰/۵/۱۹ ۱۸:۱۳ 6874
بیماریهای التهابی روده ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 11735
هلیکوباکتر پیلوری ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹ 12405
آشالازی ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۸ 9499
گاستروازوفاژیال ریفلاکس ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۱ 7406