پایان نامه ها

پایان نامه ها

4152 مرتبه خوانده شده

موضوع پایان نامه: طراحی برنامه غربالگری برای سرطان مری در استان گلستان

نویسنده: غلامرضا روشندل
اساتید راهنما: دکتر شاهین مرآت، دکتر رضا ملک زاده، دکتر شهریار سمنانی
اساتید مشاور: _
سال: 1393
شماره:_موضوع پایان نامه: طراحی مدل سطح بندی خدمات بیماری مزمن کلیه در مراقبت بهداشتی اولیه

نام نویسنده: دکتر حمید براهیمی
استاد راهنما: دکتر فرید ابوالحسنی
سال: 1393
شماره: 311موضوع پایان نامه: ساز و کار مولکولی آترواسکلروز و سندروم متابولیک وراثتی در شجره نامه های دارای الگوی اتوزومال غالب بیماری کرونری قلب

نام نویسنده: محسن فتح زاده
اساتید راهنما: دکتر ملک زاده و دکتر مانی و دکتر توکلی بزار
اساتید مشاور: دکتر کرامتی پور و دکتر تبریزی
سال: 1393
شماره:310موضوع پایانامه: تعیین تیپ آلل های vacA و موتیف های انتهای 3 ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران گاستریت و زخم های پپتیک

نام نویسنده: دکتر سحر هنرمند جهرمی
اساتید راهنما: دکتر فریده سیاوشی و دکتر ملک زاده
اساتید مشاور: دکتر طاهر نژادستاریموضوع پایان نامه: بررسی میزان اثر بخشی و ایمنی پنوماتیک بالون دیلاتاسیون در بیماران آشالازی

نام نویسنده:دکتر محمد امانی
اساتید راهنما: دکتر میکائیلی
اساتید مشاور:دکتر ملک زاده
سال: 1393
شماره: 308موضوع پایان نامه: بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پانکراس در تهران

نام نویسنده: دکتر غلامرضا تبریزی
استید راهنما: دکتر اکرم پورشمس
اساتید مشاور: دکتر رضا ملک زاده
سال: 1393
شماره: 307موضوع پایان نامه: مطالعه پروفایل بیانی micro RNA در سلول های بنیادی سرطانی کولون

نام نویسنده: دکتر سمانه خرمی
اساتید راهنما: دکتر احمد زواران حسینی
اساتید مشاور: دکتر رضا ملک زاده و دکتر جواد مولی
سال: 1393
شماره: 306موضوع پایان نامه: بررسی خصوصیات کلینیک و اپیدمیولوژیک تومور نورواندوکرین پانکراس

نام نویسنده: دکتر ندا نوذری
اساتید راهنما: دکتر اکرم پورشمس
اساتید مشاور: دکتر ملک زاده
سال: 1393
شماره: 305موضوع پایان نامه: بررسی پاسخ به درمان بیماران آشالازی با لزوفاگوگرام زمانبندی شده نرمال قبل از درمان با بیماران دارای ازوفاگوگرام زمانبندی شده غیر نرمال

نام نویسنده: دکتر امیر حسین کاظمی
اساتید راهنما: دکتر جواد میکائیلی
اساتید مشاور: دکتر رضا ملک زاده
سال: 1393
شماره: 304موضوع پایان نامه: نقش واسطه ناگویی هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و شدت نشانه ها در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر

نام نویسنده: سپیده دهقانی
استید راهنما: دکتر محمد علی بشارت
اساتید مشاور: دکتر غلامعلی لواسانی و دکتر ملک زاده
سال: 1392
شماره: 303موضوع پایان نامه: بررسی اثر الگوهای غذایی و پلی مورفیسم های ژن های چرخه متابولیسم فولات در ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی مری در گلستان

نام نویسنده: دکتر مهسا یوسفی نیا
اساتید زاهنما: دکتر فریدون سیاسی و دکتر ملک زاده و دکتر مجد زاده
اساتید مشاور: دکتر احمد اسماعیل زاده و دکتر پورشمس
سال: 92
شماره: 302موضوع پایان نامه: تعیین ایمنی و اثر بخشی دیلاتاسیون پنوماتیک مری در آشالازی اولیه تحت هدایت آندوسکوپی

نام نویسنده: دکتر عبدالصمد غراوی
اساتید راهنما: دکتر جواد میکائیلی
اساتید مشاور: دکتر رضا ملک زاده
سال: 92
شماره: 301موضوع پایان نامه: بررسی فراوانی انواع آشالازی بر اساس مانومتری با وضوح بالا

نام نویسنده: دکتر پژمان خسروی
اساتید راهنما: دکتر جواد میکائیلی و دکتر حسین اصل سلیمانی
اساتید مشاور: دکتر رضا ملک زاده
سال: 92
شماره: 300موضوع پایان نامه: مطالعه ازوفاژوگاسترودئودنوسکوپی بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی طی 24 ساعت اولیه مراجعه

نام نویسنده:دکتر محمد رضا روحانی
اساتید راهنما: دکتر علیرضا دلاوری
اساتید مشاور: دکتر ملک زاده
سال: 92
شماره: 209موضوع پایان نامه:بررسی مقایسه ای علائم گوارشی رژیم با و بدون گلوتن در بیماران سندروم روده تحریک پذیر

نام نویسنده: دکتر امیر سعید صادقی
اساتید راهنما: دکتر بیژن شهبازخانی
اساتید مشاور: _
سال: 92-91
شماره: 208

چاپ صفحه ارسال به دوستان
صفحه قبلی صفحه بعدی