همکاری با ما

همکاری با ما

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۸/۱۲ ۱۸:۱۶13577 مرتبه خوانده شده

جذب نیروی طرحی

پژوهشکده گوارش و کبد در نظر دارد تعدادی پزشک (خانم مجرد-متاهل) به شرط داشتن معدل 17 و حداقل یک مقاله ISI یاMedline بعنوان نام اول، خدمات طرح نیروی انسانی خود را در این پژوهشکده طی نمایند و حقوق ماهیانه معادل یک مربی را دریافت نمایند. لازم به ذکر است به زودی سامانه ثبت نام واجدین شرایط در سایت HBI ایجاد و به اطلاع رسانده خواهد شد.


به روز شده: : ۱۳۹۴/۱۰/۶ ۱۵:۵۷