گروه تغذیه

گروه تغذیه

8091 مرتبه خوانده شده
رئیس گروه:
دکتر رضا ملک زاده
اعضائ گروه:
دکتر احمد اسماعیل زاده ( دکترای تغذیه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) – مشاور از سال 1391
دکتر فرهاد اسلامی (دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه مونت سینای- آمریکا نیویورک)- از سال 1381
دکتر رویا حکمی (دکترای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایران)- از سال 1383
دکتر آسیه گل عزار (دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه جان هاپکینز – امریکا )- از سال 1391
دکتر آرش اعتمادی (دکترای اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی تهران)- از سال 1381
دکتر عباسعلی کشتکار(دکترای اپیدمیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران) – مشاور از سال 1391
اکبر فاضل تبار ملکشاه ( کارشناس ارشد تغذیه،MPH ، دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران) – دانشجو از سال 1381
مرسا زرودی (کارشناس ارشد تغذیه)- محقق از سال 1391

همکاری:
دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه Leeds انگلستان
دانشگاه مونت سینای( MSSM ) نیویورک آمریکا
مرکز ملی تحقیقات سرطان آمریکا (NCI,NIH )
آژانس بین المللی تحقیقات سرطان- سازمان بهداشت جهانی- لیون ( IARC )
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده علوم تغذیه علوم پزشکی اصفهان
دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جوایز:
پایان نامه برگزیده پانزدهمین جشنواره رازی سال 1385- پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد |آقای اکبر فاضل تبار ملکشاه با عنوان: ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ روای‍ی‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍س‍ام‍د م‍ص‍رف‌ خ‍وراک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ادآم‍د ۲۴ س‍اع‍ت‍ه‌ خ‍وراک‌ و ف‍راس‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍رم‌ و ادرار : م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ طرح‌ ک‍وه‍رت‌ س‍رطان‌ م‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍ب‍د

انتشارات گروه
مقالات

هدف:
تعیین ارتباط غذا و ناخوشی های گوارش و کبد

مقدمه
دانش تغذيه روز به روز اهميت بيشتري در ارتقا ي سلامتي و پيشگيري از بيماري ها پيدا مي كند. بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه، طيف وسيعي از بيماري ها را شامل مي شود كه در يك سر طيف بيماري ها ي ناشي از كمبود دريافت انرژي و موادمغذي مورد نياز سلول قرار گرفته اند. اين بيماري ها چندين قرن است كه شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته و امروزه در كشورهاي پيشرفته جز در موارد خاص، تقريباً ريشه كن شده اند و بيشتر مربوط به كشورهاي در حال توسعه هستند. در سوي ديگر طيف بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه، بيماري هاي مزمن ناشي از فزوني مصرف مواد غذايي و اضافه وزن قرار گرفته اند كه در 30 سال اخير به طور روز افزوني مورد توجه قرار گرفته اند. امروزه نقش تغذيه در پيشگيري از بيماري ها ي قلبي، حوادث عروق مغزي، ديابت و برخي انواع سرطان كاملاً شناخته شده است. اين بيماري ها تا چندي پيش، بيشتر در كشورهاي پيشرفته مطرح بوده اند اما اكنون به علت گذر تغذيه اي، در كشورهاي در حال توسعه هم روزبه روز بيشتر مطرح مي شوند. در ايران نيز كليه شواهد حاكي از اين است كه جامعه ايراني در يك گذر شتابزده تغذيه اي به سرعت به طرف يك مشكل مضاعف پيش مي رود، بدين معني كه از يك طرف، سو ء تغذيه پروتئين - انرژي و كمبود برخي از مواد مغذي در بخش بزرگي از جمعيت ديده مي شود و از سوي ديگر نشانه هاي هشدار دهنده از گسترش بيماري هاي قلبي -عروقي، ديابت، چاقي و انواع سرطان به ويژه در شهرهاي بزرگ ديده مي شود كه يكي از دلايل عمده آن تغيير الگوي مصرف غذا می باشد.

برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.


پروژه های اتمام رسیده
آماده سازی اطلاعات تغذیه ای مطالعه آینده نگر گلستان (بیش از 50000 نفر)
آماده سازی اطلاعات تغذیه ای مطالعه مورد شاهدی سرطان معده (196 مورد سرطان معده و 300 شاهد)
پروژه های در دست اقدام
آماده سازی اطلاعات تغذیه ای مطالعه مورد شاهدی سرطان مری
تعیین ارتباط الگوی غذایی غالب با سرطان مری مطالعه آینده نگر گلستان
تعیین ارتباط حبوبات دریافتی با سرطان مری مطالعه آینده نگر گلستان
تعیین ارتباط الگوی رژیم غذایی Dash با سرطان مری مطالعه آینده نگر گلستان
تعیین ارتباط الگوی غذایی غالب با مرگ مطالعه آینده نگر گلستان
تعیین ارتباط الگوی غذایی غالب با مرگ ناشی از سرطانهای گوارشی مطالعه آینده نگر گلستان
تعیین ارتباط الگوی غذایی غالب با سرطان معده مطالعه مورد شاهدی

چاپ صفحه ارسال به دوستان
صفحه قبلی صفحه بعدی