سرطانهای گوارش و کبد

سرطانهای گوارش و کبد

39685 مرتبه خوانده شده
نام مرکز: مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد
رئیس مرکز و مرتبه علمی : دکتر سیاوش ناصری مقدم، دانشیار و فوق تخصص گوارش و کبد
معاون مرکز: دکتر اکرم پورشمس
اعضای هیات علمی تمام وقت: 14 نفر هیات علمی آموزشی، 7 نفر هیات علمی پژوهشی.
سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال تصویب در شورای گسترش: 1372
تلفن: 82415000
آدرس وب سایت: www.ddri.ir info@ddri.ir

معرفی مرکز و فعالیت های انجام شده در حمایت از پژوهش:
مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه گوارش و کبد از جمله مراکز تحقیقات دارای ردیف مستقل بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1393 مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور مانند سال گذشته، در بین 22 مرکز تحقیقات دارای ردیف مستقل بودجه بالینی با کسب امتیاز 27096 حائز رتبه اول گردیده است. بر اساس نتایج ارزشیابی، تعداد مقالات ثبت شده مرکز تحقیقات 48 مقاله بوده که بیش از 80 درصداز مقالات در پایگاه استنادی Web of Science ایندکس شده و 60 درصد از مقالات نیز با همکاری محققان خارج از کشور منتشر نموده است.جالب توجه اینکه، این مرکز تحقیقات به تنهایی، 5 مقاله در مجلات علمی پژوهشی با ضریب تاثیر بیش از 20 منتشر نموده است. تعداد قابل توجه استنادات از نکات حایز اهمیت در خصوص فعالیت های تحقیقاتی این مرکز تحقیقات می باشد.بر اساس پایگاه استنادی Scopus تعداد استنادات سال 2014 این مرکز تحقیقات بیش از 2765 مورد بوده که بیش از 89 درصد از کل امتیاز خام مرکز تحقیقات را شامل می شود. این مرکز تنها مرکز تحقیقات همکار سازمان جهانی بهداشتدر زیمنه بیماری های گوارش و کبد در کشور می باشد.
نتایج ارزشیابی سال های 1391 الی 1393 مرکز تحقیقات، بیانگر رشد صعودی این مرکز در زمینه تحقیقات بوده به نحوی که میزان رشد امتیاز خام این مرکز تحقیقات در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب 120 و 142 درصد نسبت به سال 1391 می باشد.
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.
چاپ صفحه ارسال به دوستان
برچسب‌ها: کبد   گوارش   سرطان   بیماری