ارسال پروپزال های تحقیقاتی

ارسال پروپزال های تحقیقاتی

7364 مرتبه خوانده شده
1- نحوه تصويب طرح های تحقيقاتی درپژوهشکده
2- بررسی آئين نامه های مربوطه
آئین نامه 1آئین نامه 2 آئین نامه 3
3- تکميل فرم پروپوزال در فورمت WORD
4-ارسال پروپوزال به شورای بررسی پروپوزال
5-بررسی اوليه در گروه های پژوهشی مرتبط از نظر انطباق با اولوِيت های پژوهشی مرکز
6-طرح پروپوزال در شورای بررسی پروپوزال (کليه طرح ها در ابتدا توسط داوران منتخب اعضای محترم شورای بررسی پروپوزال بررسی می گردند)
7- زمان انتظار برای دریافت اولین پیشنهادات شورا حداکثر یکماه می باشد.
8- اعلام نتيجه نهايی شورا به مجری محترم طرح در مورد تصويب يا رد طرح (دلايل رد طرح نيز به اطلاع مجری محترم خواهد رسيد)
9- در صورت تصويب نهايی شورای بررسی پروپوزال، جهت بررسی بيشتر به کمِته اخلاق (در صورت لزوم) و شورای پژوهشی مرکز فرستاده
10- عقد قرارداد (در صورت تصويب طرح در دو شورای ذکر شده در بالا)
11- ارائه گزارش پيشرفت در فورمت تعيين شده (براساس زمان بندی ثبت شده در متن قرارداد) به شورای بررسی (پروپوزال
12- بررسی گزارش پيشرفت در شورای بررسی پروپوزال و اعلام نتيجه آن به مجری محترم طرح
13- ارائه گزارش نهايی در فورمت تعيين شده (بر اساس زمان تعيين شده در متن قرارداد) به شورای بررسی پروپوزال بر اساس مشخصات گزارش
14- بررسی گزارش نهايی در شورای بررسی پروپوزال و اعلام آن به مجری محترم طرح
15- ارائه گزارش نهايی در فورمت تعيين شده (بر اساس زمان تعيين شده در متن قرارداد) به شورای بررسی پروپوزال بر اساس مشخصات گزارش
16- بررسی گزارش نهايی در شورای بررسی پروپوزال و اعلام آن به مجری محترم طرح
17- پايان طرح
18-ارسال پروپوزال به شورای پروپوزال از طریق ایمیل های زیر
19-مراحل تصویب و اجرای پروپوزال
prc@ddrc.ac.ir یا shadi.kolahdoozan@gmail.com
چاپ صفحه ارسال به دوستان
برچسب‌ها: تحقیقاتی   ارسال   پروپوزال