طرح گوارش و کبد سالم

طرح گوارش و کبد سالم

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۱/۸/۲۴ ۲۱:۳۷7888 مرتبه خوانده شدهمنتشر شده در شاخه: تحقیقات
کبد و سلامت بدن
عملکرد کبد براي حفظ سلامت بدن حياتي است. در هپاتوسيت ها(سلول هاي کبدي) و سلول هاي سينوئيدال کبد فرآيند هاي متابوليک متعددي رخ مي دهد . 12 فرآيند متابوليکي عمده در کبد اتفاق مي افتد که شامل موارد زير است:

1. متابوليسم بيلي روبين
2. متابوليسم پورفيرين
3. متابوليسم اسيدهاي صفراوي
4. متابوليسم آمينو اسيدها و پروتئين ها
5. متابوليسم کربوهيدرات ها
6. متابوليسم ليپيدها و ليپوپروتئين ها
7. متابوليسم هورمون ها
8. متابوليسم ويتامين ها
9. عناصر کمياب
10. سم زدايي
11. از بين بردن الکل
12. موازنه اسيد- باز

در حدود 70 واکنش از هر کدام از اين مسيرهاي متابوليک در هپاتوسيت ها صورت مي گيرد. براي کنترل کردن اين شکبه پيچيده از واکنش هاي بيو شيميايي که در درون سلول هاي کبدي اتفاق مي افتد ، هپاتوسيت ها به مکانيزم هاي تنظيمي متابوليک نيازمندند. اگر آسيبي به سلولهاي کبدي وارد شود مي تواند در اين مسير ها اختلال ايجاد شود.
آمينوترانسفرازهاي سرمي شاخص هاي حساسي از آسيب به سلول هاي کبدي مي باشند، که در تشخيص بيمارهاي کبد بسيار مفيدند. سطح سرمي آمينوترانسفرازها بطور تيپيک در همه اختلالات کبدي بالا مي رود. ميزان حد بالاي نرمال کنوني براي ALT که بطور متوسط IU/L 40 (بينIU/L 30 تا 50) تعيين شده است نتيجه مطالعاتي بوده که در دهه 1980 انجام شده است اين مقادير معمولاٌ توسط آزمايشگاه هاي محلي به صورت قراردادي تعيين شده و بدين منظور تعداد معدودي از افراد ظاهراً سالم انتخاب مي شدند و محدوده نرمال در آنها انتخاب مي شد.
در مطالعاتي که تا کنون در داخل کشور به اين منظور انجام شده، جمعيت مورد مطالعه اهدا کنندگان خون بودند. اين افراد از نظر ابتلا به هپاتيت B,C غربالگري شده بودند اما بسياري از فاکتورهاي ديگر از جمله کبد چرب و بيماريهاي ديگر که بيانگر اختلال کبدي هستند در نظر گرفته نشده بودند، بنابراين نتيجه اين مطالعات قابل قبول نميباشد. با توجه به اينکه نتيجه مطالعات اخير اهميت زيادي براي آنزيمهاي کبدي قائل شده و اختلال در اين آنزيم با ميزان بيماريهاي قلبي ، ديابت و حتي مرگ و مير در ارتباط بوده است برآورده ميزان دقيق اين آنزيمها بسيار با اهميت مي باشد. ما بر آنيم که در يک مطالعه Population based ، ميزان مقادير نرمال ALT را در شهر تهران تعيين کنيم. هدف ما اين است که با شناسايي و خارج کردن افراد مبتلا به NAFLD و ساير ريسک فاکتور هاي بيماري هاي کبدي از جمعيت مورد مطالعه ، يک جمعيت رفرانس سالم براي تعيين مقادير رفرانس ALT سرم در اين شهر فراهم آوريم که گروه هاي مختلف سني را بپوشاند . همانطور که گفته شد کبد محل سم زدايي بوده و بالا بودن ميزان آلودگي محيط در تهران ممکن است تغييراتي در ميزان ALT در افرادي که در اين شهر زندگي مي کنند ايجاد کند. از آنجا از قوميت هاي مختلف به شهر تهران مهاجرت کرده اند و در واقع خاستگاه جغرافيايي مختلفي دارند ، ما مي توانيم تاثير خاستگاه جغرافيايي را در ميزان مقادير نرمال ALT اندازه گيري کنيم. همچنين در اين طرح با استفاده از تجربيات همکاران راديولوژيست ارتباط شاخصهاي رادييولوژيک اين بيماريها از جمله شاخصهاي توزيع چربي در بدن و Ejection Fraction کيسه صفرا سنجيده ميشود.


پرسش های متداول


دریافت بروشور
به روز شده: : ۱۳۹۱/۸/۲۵ ۱۸:۵۷
چاپ صفحه ارسال به دوستان