بیماریهای التهابی روده

بیماریهای التهابی روده

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۹11972 مرتبه خوانده شدهمنتشر شده در شاخه: بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش
مسئول گروه:دکتر همایون واحدی
سمت:دانشیار
تماس: vahedi@ams.ac.ir
اعضاء گروه:
دکتر بهروز علیزاده MD) ،PHD)
دکترفاطمه ملک زاده(MD)
دکتر مسعود ملک زاده (MD)
دکتر الهام جعفری (MPH)، (MD)
دکتر شایان خوش کیش(MD)
دکترمریم جندقی(MD)

هدف: گروه IBD در سال 1381 به سرپرستی دکتر همایون واحدی با هدف انجام پروژه های اساسی و تحقیقات کاربردی به منظور غلبه بر کمبود دانش ما در مورد بیماری التهابی روده به ویژه در ایران تشکیل شد.

زمینه:
44سال پیش دراولین مقالات انتشاریافته درزمینه بیماریهای التهابی روده درایران در مقاله ای از فارس (شیراز)نویسنده ادعا کرد که هیچ مورد مبتلا به بیماری التهابی روده در ایران وجود ندارد.پس از آن در مطالعاتی که به منظور یافتن مواردی از بیماریهای التهابی روده درایران انجام شد ، وجود این بیماری برای اولین بار در تهران (28 سال پیش )و یکسال بعد درشیراز گزارش شد. هر دو این مطالعات فقط موارد مبتلا به کولیت اولسراتیو را گزارش کردند وحتی یک مورد از بیماری کرون دراین برسیها یافت نشد [1,2].
اولین مورد بیماری کرون 13 سال پیش در ایران گزارش شد و هم اکنون بروز آن به اندازه کولیت اولسراتیو افزایش یافته است.این الگوی رشد مشابه تغییرات اپیدمیولوژیکی است که طی 2دهه اخیر در کشورهای غربی رخداد. در کشورها ی غربی نیز اولین مورد بیماری کرون بعدازکولیت اولسراتیورمشاهده شد و طی 15 تا 20 سال بعد بروز آن به اندازه کولیت اولسراتیو افزایش یافت [3,4].
یک مطالعه مروری درایران نشان می دهد که تظاهرات بالینی بیماری کرون درایران با تظاهرات کلاسیک آن در کشورهای غربی مطابقت دارد4.منحنی بروزتخصیص یافته برای سن وفراوانی مشکلات خارج روده ای آن کاملا مشابه گزارشات غربی است[2-6]. دیگر مطالعات ما در این زمینه نشان داد که مصرف هم اکنون سیگار عامل محافت کننده در برابر این بیماریست در حالیکه مصرف طولانی مدت کنتراسپتیوها ،سابقه آپاندکتومی یا تونسیلکتومی عوامل خطر ابتلا به کرون شناخته شدند[7].این مشاهدات نشان می دهد که ویژگی های بالینی کرون در ایران شبیه به مواردی است که پیش از این در کشورهای دیگر گزارش شده است. ما همچنین نشان دادیم که کرون با سابقه استفاده از زنجیره سرد در دوران کودکی همراه است[8].با توجه به مادام العمر بودن این بیماری و بالا بودن هزینه درمانهای موجود ، بیماری های التهابی روده بار سنگینی را بر ایران و دیگر کشورهای با درآمد کم و متوسط تحمیل میکنند[9].

References

1-Mirmajlesi SH, Forouzandeh B, Ghadimi R (1985) Ulcerative Colitis in Iran: A review of 112 Cases. Am J Gastroenterol 80: 862–6.

2- Malekzadeh R (1986) Ulcerative colitis in southern Iran:A review of 64 cases. Iranian J Medicine13: 54–59.

3- Malekzadeh R, Varshosaz SH, Mirmajlesi SH, Tavakoli H (2000) Rising Incidence of Crohn’s disease in Iran over 1989–1999. Gastroenterology 118: A6172.

4- Malekzadeh R, Varshosaz SH, Merat S, Hadidchi S, Mirmajlesi SH, et al. (2000) Crohn’s disease: a review of 140 cases from Iran. Iranian J Medicine 25:138–143.

5- Moravvej H, Razavi GM, Farshchian M, Malekzadeh R. Cutaneous manifestations in 404 Iranian patients with inflammatory bowel disease: a retrospective study. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008 Nov-Dec;74(6):607-10.

6- Vahedi H, Momtahen S, Olfati G, Abtahi A, Hosseini S, Kazzazi AS, Khademi H, et. al.A case-control study on risk factors of osteoporosisin patients with Crohn's disease.Arch Iran Med. 2009 Nov;12(6):570.

7- Vahedi H1, Chaharmahali M2, Momtahen Sh2, Kolahdoozan Sh2, Khademi H2 , Olfati G et.al.A Case-Control study on the risk factors of IBD in 258. Iranian patients Govaresh 2011; 16: 61-67.

8- Sohrabpour AA, Malekzadeh R, Keshavarzian A. Current therapeutic approaches in inflammatory bowel disease. Curr Pharm Des. 2010; 16(33):3668-83.

9- Malekzadeh F, Alberti C, Nouraei M, Vahedi H, Zaccaria I, Meinzer U, et al. Crohn's disease and early exposure to domestic refrigeration. PLoS One. 2009; 4(1).


انتشارات گروه
لیست مقالات

طرحهای پایان یافته:
بررسی مایکو باکتریوم توبرکلوز در بیماران مبتلا به IBD

طرحهای که در حال انجام:
1- برآورد شیوع وبروز بیماریهای التهابی روده وروند آن در سطح استانی از سال 90-1369در ایران
2- بررسی پلی مورفیسمهای مستعد به بیماری کرون در ژنهای ATG16L1 IRGM- در بیماران ایرانی مبتلا به کرون
3- بررسی سلیاک در 200 بیمار کولیت اولسروز ومقایسه با گروه کنترل
4- بررسی سلیاک در 200 بیمار کرون ومقایسه با گروه کنترل
5- تا کنون حدود 500 نمونه سرم از بیماران مبتلا به جمع آوری شده وجهت بررسی های ژنتیکی به هلند انتقال یافته است.

طرح های آتی گروه به شرح ذیل می باشد:
1- طراحی وراه اندازی مطالعه GWAS دربیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو
2- طراحی وراه اندازی مطالعه GWAS دربیماران مبتلا به کرون
به روز شده: : ۱۳۹۲/۲/۱۲ ۱۵:۴۶
چاپ صفحه ارسال به دوستان
برچسب‌ها: روده   بیماریهای   التهابی