اطلاعیه تعطیلی درمانگاه هپاتیت اتوایمیون در ایام ارتحال امام خمینی

اطلاعیه تعطیلی درمانگاه هپاتیت اتوایمیون در ایام ارتحال امام خمینی

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۶/۳/۱۰ ۱۶:۲۵201 مرتبه خوانده شده
بدینوسیله به اطلاع بیماران محترم درمانگاه هپاتیت اتوایمیون می رساند. روز شنبه 13 خرداد درمانگاه تعطیل می باشد.

با سپاس