اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه Real time PCR

اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه Real time PCR

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۵/۷/۱۸ ۱۷:۲۵547 مرتبه خوانده شده
بدینوسیله به اطلاع میرساند کارگاه Real Time PCR در تاریخ 28 و 29 مهرماه، در روز های چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری : 8:30 الی 16
مدرس کارگاه: دکتر محمود نادری