فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد

7174 مرتبه خوانده شده
آموزش مقدماتی 2 ساله در زمینه بیماری های گوارش و کبد به متخصصان داخلی به منظور اتمام دوره فوق تخصص پس از 2 سال
الف. مدیر برنامه: دکتر مرتضی خطیبیان
ب. محتوا و برنامه آموزشی
پ. برنامه های هفتگی و ماهیانه
ت. وظایف فلوهای گوارش
س. فرم های ارزشیابی
ش. مراجع درسی

ص. فهرست متخصصان شرکت کننده در دوره:
الف. دانشجویان سال اول (نام، آدرس اینترنتی و عنوان پایان نامه، ناظر،CV)
ب. دانشجویان سال دوم (نام، آدرس اینترنتی و عنوان پایان نامه، ناظر،CV)
پ. فلوی مسئول
ت. فارغ التحصیلان (نام، آدرس اینترنتی، عنوان پایان نامه، محل کار، ناظر،CV)

چاپ صفحه ارسال به دوستان