پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

پژوهش برتر پژوهشکده

بررسی کوهورت آینده نگر سرطان SCC مری در مناطق بروز بالا در استان گلستان

سرطان اسکوآموس سل (SCC) مري با برزيستي پنج ساله 10ـ5% در مرحلة علامت دار بعنوان يكي ازكشنده‌ترين انواع سرطان به شمار مي رود. فرضيات زيادي در اين مورد از نظر عوامل مداخله‌كننده ژنتيكي، تغذيه‌اي، بهداشتي و محيطي وجود دارد كه براي اثبات آن، مطالعه‌اي از نوع كوهورت با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گلستان و بخش تحقيقات سرطان سازمان بهداشت جهاني (IARC) و مؤسسه ملي سرطان آمريکا (NCI) و دانشگاه کمبریج انگلستان در حال انجام است.ادامه...

آخرین یافته های منتشر شده

آخرین یافته های منتشر شده علمی از پژوهشکده

آخرین یافته های منتشر شده علمی از پژوهشکده

پژوهش برتر پژوهشکده

بررسی اثر Polypill در پیشگیری بیماری های مزمن

در ایران جلوگیری از بروز بیماری های مزمن در افراد با ریسک بالا از اولویت های بهداشتی است. از جمله راه حل ها کاهش فاکتورهای خطر (همچون فشار بالای خون، اختلال چربی خون و دیابت) و استفاده از داروهای کنترل کننده آنها به عنوان پیشگیری اولیه و ثانویه می باشد. در این زمینه بجای استفاده جداگانه از این داروها، همه آنها در دارویی ترکیبی تحت عنوان polypill گردآوری شده است. که برروی افرادبالای 50سال حاضر در مطالعه همگروهی استان گلستان انجام می شود. ادامه...